Prihláška pre zamestnavateľa


Vznik platiteľa
Prihlásenie od dátumu:* 
   


Povinnosť platiť úhradu vzniká zamestnávateľovi v prípade, že
v pracovnom pomere zamestnáva min. 3 zamestnancov.


Počet zamestnancov:*