Spôsob platby
   * Prevodné príkazy alebo trvalý prevodný príkaz z bankového účtu

Po dokončení prihlášky vám bude oznámené číslo účtu a Váš variabilný symbol, pod ktorým budete úhrady platiť.
Na vašom bankovom účte si zriaďte trvalý prevodný príkaz s najneskorším termínom úhrady do posledného dňa v mesiaci podľa periodicity úhrady.

Prihláška nového platiteľa nie je určená pre platiteľov s prideleným variabilným symbolom (napr. 778xxxxxx, 80xxxxxxx)

Prostredníctvom služby SIPO

Pre prihlásenie sa na platenie úhrady RTVS prostredníctvom služby SIPO je potrebné vyplniť formulár „Evidencia platiteľa úhrady“, ktorý je k dispozícii na ktorejkoľvek pobočke Slovenskej pošty. Vyplnený formulár môžete odovzdať priamo na pošte.