Spôsob platby


Od 1.7.2023 sa v zmysle zákona č. 59/2023 Z. z. zrušila povinnosť platiť úhrady RTVS, tzv. koncesionárske poplatky.
Ak ste odberateľom elektriny na novom odbernom mieste po 1.6.2023, neprihlasujte sa do evidencie platiteľov na platenie úhrady RTVS, pretože sa zrušila povinnosť platiť úhradu RTVS.
Do evidencie platiteľov sa prihlasuje platiteľ, ktorý sa stal odberateľom elektriny do 30.6.2023.