Variabilný symbol / SIPO
Variabilný symbol / SIPO:* 
 Platiteľ fyzická osoba - domácnosť vyplní do variabilného symbolu svoje číslo SIPO alebo variabilný symbol pridelený RTVS, ktorý začína 77.
Overenie platiteľa
Identif. platiteľa: * 
 

Zadajte prvé 3 písmená svojho priezviska veľkými písmenami bez diakritiky (CER, MAC, NOV, SZA, ...)
Prístupové údaje a nastavenie
E-mail:* 
   

Uvedená e-mailová adresa musí byť prístupná a funkčná.
Heslo:* 
   

Potvdenie hesla:* 
   

Heslo musí obsahovať najmenej 6 znakov.

E-mailové služby


Nastavenie bezplatného zasielania e-mailových správ:
Vyhlásenie

Odoslaním formulára udeľujem prevádzkovateľovi Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská Dolina, 845 45 Bratislava (ďalej len: „prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov pre účel: spracúvanie osobných údajov potrebných pre registráciu webového účtu platiteľa úhrady na žiadosť fyzickej osoby prostredníctvom vyplnenia on-line kontaktného formulára na webovej stránke rtvs.sk., a to v rozsahu variabilný symbol a emailová adresa.
Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov je slobodne daným, konkrétnym, informovaným a jednoznačným prejavom mojej vôle, ktorý udeľujem na obdobie 6 mesiacov odo dňa zaslania žiadosti prostredníctvom on-line kontaktného formulára. Po uvedenej lehote budú Vaše osobné údaje mechanicky zlikvidované (skartované) a nebudú ďalej spracúvané v žiadnej databáze. Podrobné informácie nájdete na rtvs.org. Vyhlasujem, že som bol pred udelením súhlasu oboznámený so zásadami ochrany osobných údajov prevádzkovateľa v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov uverejnenom a zákona NR SR č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení, zverejnenými na uhrady.rtvs.sk/gdpr.

Verify Code    
Opíšte zobrazené číslo pre udelenie súhlasu