Identifikačné údaje účtu
VS / SIPO:* 

 
 

Platiteľ fyzická osoba - domácnosť vyplní do variabilného symbolu svoje číslo SIPO alebo variabilný symbol pridelený RTVS, ktorý začína 77.

Platiteľ úhrady - zamestnávateľ vyplní do variabilného symbolu variabilný symbol pridelený RTVS, ktorý začína 88.

E-mail: * 

Vyplňte registrovanú emailovú adresu. Bude vám na ňu odoslané nové heslo.