• Platiť je normálne
  • Prihlásenie ONLINE
  • Prihlásenie cez SMS
  • Prihlásenie cez Slovenskú poštu

Prihlásenie ONLINE

Využite možnosť prihlásiť sa prostredníctvom online formuláru.

viac info

Prihlásenie cez SMS

Prihlásiť sa môžete aj zaslaním SMS na číslo 8866 v tvare RTVS.

viac info

Prihlásenie cez
Slovenskú poštu

Vyplňte a odovzdajte formulár prostredníctvom Vašej pobočky Slovenskej pošty.

viac info

Kto má platiť

Kto je povinný prihlásiť sa na platbu koncesionárskych poplatkov? Kedy táto povinnosť vzniká?

viac info

Pre dôchodcov

Ak som dôchodca, akú sadzbu úhrady mám platiť? Čo ak žijem so svojimi deťmi v spoločnej domácnosti?

viac info

Pre ZŤP

Som oslobodený od povinnosti platiť ak žijem v domácnosti s fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím?

viac info